เอกสารอิเล็กทรอนิกส์น่าเชื่อถือกว่า

Averdoc ทำให้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์มีความน่าเชื่อถือมากกว่าเอกสารกระดาษ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่าย ทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา สำหรับเอกสารสัญญา เอกสารด้านการเงิน หรือเอกสารสำคัญทุกประเภทที่ต้องการความน่าเชื่อถือ

Fast

ดำเนินธุรกิจได้เร็วขึ้น

Averdoc ทำให้การทำธุรกรรมการเซ็นเอกสารหรือการลงชื่ออนุมัติเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัยผ่านเว็บเบราว์เซอร์ไม่ว่าจะจากโต๊ะทำงานของคุณหรือจากอุปกรณ์มือถือได้ทุกที่ทุกเวลา

Save

ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

การทำธุรกรรมด้วยเอกสารแบบกระดาษอาจใช้เวลาร่วมเดือน Averdoc จะช่วยให้ทุกธุรกรรมเร็วขึ้นไม่เกิน 10 นาที

Legal

มีผลทางกฎหมาย

รองรับการใช้ลายมือชื่อดิจิทัลที่อาศัยโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ (PKI) มีผลทางกฎหมายเกือบทุกประเทศ และ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ มาตรา 9 มาตรา 26 และมาตรา 28

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์น่าเชื่อถือกว่า

Averdoc ทำให้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์มีความน่าเชื่อถือมากกว่าเอกสารกระดาษ

โซลูชันเดียวที่สามารถแทนที่การใช้เอกสารกระดาษ บอกลาเครื่องพิมพ์การส่งเอกสารและสแกนเนอร์!

ทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา

อัปโหลดไฟล์ PDF หลายไฟล์เพิ่มช่องการลงนามด้วยขั้นตอนง่ายๆ

เวิร์กโฟลว์ที่ทรงพลัง กำหนดลำดับการลงนามเมื่อส่งเอกสารไปยังผู้รับหลายคนอย่างง่ายดาย

เซ็นหรืออนุมัติได้ทุกที่

การเซ็นเอกสารหรือการลงชื่ออนุมัติเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัยผ่านเว็บเบราว์เซอร์ไม่ว่าจะจากโต๊ะทำงานของคุณหรือจากอุปกรณ์มือถือได้ทุกที่ทุกเวลา

ติดตามทุกขั้นตอนของการเซ็นเอกสารด้วยแนวทางการตรวจสอบที่ครอบคลุมของเรา รับการแจ้งเตือนทันทีและการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสถานะของเอกสารแต่ละฉบับ

Averdoc แพลตฟอร์ม eSignature ที่น่าเชื่อถือ

ปฏิบัติตามข้อกำหนดระดับสากล

Industrial standards for today and tomorrow

Electronic signatures of several types are supported, including basic, advanced, and qualified.

Simplify PKI for the end-user

Averdoc implemented the most sophisticated PKI standard while simplifying the PKI for end users and lowering operational costs.

Extra Identity

Signer authentication code via SMS, Email and Offline password.

Long-term document validation

LTV Advanced digital signatures with long-term validation.

Audit trail

Audit trails are associated with transactions to ensure actions are tracked and time-stamped.

Completion Certificate

A completion certificate containing a record of all the activities done on the document by its recipients. This certificate provides a complete audit trail of the signed document for legal documentation.

eIDAS Regulation

Averdoc support advanced electronic signature standards as defined by eIDAS. Documents signed or sent using Averdoc are legally binding and can be admissible in the court of law.

Tamper-Proof

Prevent tampering and fraud, any change in a document must trigger the document viewer to notify you of the change in real-time.

ความปลอดภัยระดับองค์กร

encrypted

Full encrypted

All the data stored and transmitted is encrypted using 256-bit AES encryption standards.

Hipaa

HIPAA compliance

Averdoc supports HIPAA certification via the business associate agreement (BAA) and protocol documentation on request.

GDPR

GDPR compliance

GDPR extends the rights of customers, giving them greater control over their personal data.

OAuth

OAuth 2.0

The Averdoc REST API uses standard OAuth 2.0 implementation with 2048 bit security and SSL encryption on all traffic.

ความปลอดภัยเพิ่มเติม